Božić i Nova Godina

Pregled fotografija cvetnih aranžmana

U ovom albumu objvljujemo samo unikatne aranžmane,

iz tog razloga ne stavljamo cene.Verovatno će se desiti

da aranžman na slici prodamo dok se Vi odlučite za njega.

(okvirno cene se kreću od 2000,00 rsd pa u nedogled,sve

je stvar dogovora.) Uz telefonski dogovor mi ćemo se truditi 

da ispunimo svaku Vašu želju.Ovaj album ćemo skoro svakodnevno

dopunjavati.Ovo je tek početak,bit će mnogo lepih aranžmana.

Svaka slika će imati svoj broj,tako ćemo se lakše dogovarati.

Radove prikazane u albumu možete poručiti prema dogovoru na telefonski broj: 024 522 360.

Slika broj 1

Slika broj 2

Slika broj 3

Slika broj 4

Slika broj 5

Slika broj 6

Slika broj 7

Slika broj 8

Slika broj 9

Slika broj 10

Slika broj 11

Slika broj 12

Slika broj 13

Slika broj 14

Slika broj 15

Slika broj 16

Slika broj 17

Slika broj 18

Slika broj 19

Slika broj 20

Slika broj 21

Slika broj 22

Slika broj 23

Slika broj 24

Slika broj 25

Slika broj 26

Slika broj 27

Slika broj 28

Slika broj 29

Slika broj 30

Slika broj 31

Slika broj 32

Slika broj 33

Slika broj 34

Slika broj 35

Slika broj 36

Slika broj 37

Slika broj 38

Slika broj 39

Slika broj 40

Slika broj 41

Slika broj 42

Slika broj 43

Slika broj 44

Slika broj 45

Slika broj 46

Slika broj 47

Slika broj 48

Slika broj 49

Slika broj 50

Slika broj 51

Slika broj 52

Slika broj 53

Slika broj 54

Slika broj 55

Slika broj 56

Slika broj 57

Slika broj 58

Slika broj 59

Slika broj 60

Slika broj 61

Slika broj 62

Slika broj 63

Slika broj 64

Slika broj 65

Slika broj 66

Slika broj 67

Slika broj 68

Slika broj 69

Slika broj 70

Slika broj 71

Slika broj 72

Slika broj 73

Slika broj 74

Slika broj 75

Slika broj 76

Slika broj 77

Slika broj 78

Slika broj 79

Slika broj 80

Slika broj 81

Slika broj 82

Slika broj 83

Slika broj 84

Slika broj 85

Slika broj 86

Slika broj 87

Slika broj 88

Slika broj 89

Slika broj 90

Slika broj 91

Slika broj 92

Slika broj 93

Slika broj 94

Slika broj 95

Slika broj 96

Slika broj 97

Slika broj 98

Slika broj 99

Slika broj 100

Slika broj 101

Slika broj 102

Slika broj 103

Slika broj 104

Slika broj 105

Slika broj 106

Slika broj 107

Slika broj 108